Uw steun is van belang!

Uw steun wordt gewaardeerd en kunnen we erg goed gebruiken. De actie/rechtszaak kan niet zonder financiële steun. We gaan de bijdragen gebruiken voor het betalen van de noodzakelijke kosten die we moeten maken om de actie zo goed mogelijk door te voeren en de rechtszaak van te betalen. De donaties worden enkel en alleen gebruikt voor activiteiten die direct gerelateerd zijn aan deze actie/rechtszaak, er zijn geen enkele commerciële belangen gemoeid met deze actie.

Zoals u weet hebben wij in 2009 ook een succesvolle actie gevoerd. Wij weten als geen ander dat dit niet kan zonder financiële steun, wij vragen u daarom een kleine bijdrage van € 50,-. 

ideal


Wilt u liever een lager of hoger bedrag doneren of geeft u de voorkeur aan een overboeking, dan kunt u dit op het volgende rekeningnummer doen: 10.42.91.117 (volledig iban nummer: NL13RABO0104291117) t.n.v. Stichting Autobelangen te Zeist. Wilt u zo vriendelijk zijn om bij uw overboeking aan te geven dat het een donatie betreft.

Wij danken u hartelijk voor uw vertrouwen en zullen er alles aan doen om de voorgenomen maatregel tegen te houden!