25 mei 2017 - Stichting Autobelangen strijdt verder!


Beste oldtimerliefhebber,

Stichting Autobelangen strijdt verder!
U heeft al een poosje niets meer van ons gehoord, maar dat wilt niet zeggen dat wij stil hebben gezeten! Nog steeds volgen we de politieke ontwikkelingen omtrent oldtimers op de voet en geen elke mogelijkheid om te handelen laten we onbenut. En zo’n mogelijkheid deed en doet zich momenteel voor, namelijk de onderhandelingen omtrent kabinetsformatie als gevolg van de recente verkiezingen!

In oktober 2012 liet het regeerakkoord de Nederlandse oldtimergemeenschap trillen op haar grondvesten. Met één simpel zinnetje werd gesuggereerd dat alle eigenaren weer de volledige MRB gingen betalen. Uiteindelijk resulteerde onderhandelingen tot een slecht compromis waar Stichting Autobelangen zich tot op heden tegen verzet: de vrijstellingsgrens voor motorrijtuigenbelasting (MRB) werd verhoogd van 25 naar 40 jaar. Recentelijk onderzoek door Stichting Autobelangen (gepubliceerd in Autoweek Classics januari 2017) toont aan dat deze maatregel haar doel ver voorbij streeft, waardoor onnodig veel liefhebbers en bezitters van oldtimers hun hobby beëindigen of reeds hebben beëindigd.    

Nu de formatie gesprekken voor een nieuwe regering in volle gang zijn, ziet de Stichting een mogelijk om daar iets aan te veranderen. Waarom zou er ditmaal niet een zinnetje in het regeerakkoord kunnen verschijnen ten bate van de oldtimergemeenschap? Daarom hebben wij een voorstel ingediend bij Pieter Omtzigt (CDA) om het huidige oldtimerbeleid aan te passen en vast te leggen in het toekomstige regeerakkoord.

Nieuwsgierig naar de inhoud van het voorstel? Klik dan hier voor een volledige toelichting op onze website!

Met vriendelijke groet,

Wouter van Embden,
Namens Team VrijstellingOldtimer


Stichting Autobelangen doet concreet voorstel tot wetswijziging! 

Per 1 januari 2014 is de vrijstellingsgrens voor motorrijtuigenbelasting (MRB) verhoogd van 25 naar 40 jaar. Deze verhoging heeft tot gevolg dat een groot deel van de personen die een oldtimer in bezit heeft, daarvoor nu (hoge) MRB moeten betalen. Recentelijk onderzoek door Stichting Autobelangen (gepubliceerd in Autoweek Classics januari 2017) toont aan dat deze maatregel haar doel ver voorbij streeft, waardoor onnodig veel liefhebbers en -bezitters van oldtimers hun hobby beëindigen of reeds hebben beëindigd.    

Nu de formatie gesprekken voor een nieuwe regering in volle gang zijn, ziet de Stichting een mogelijk om daar iets aan te veranderen. We hebben daarom een voorstel ingediend bij Pieter Omtzigt (CDA) om het huidige oldtimerbeleid aan te passen en vast te leggen in het toekomstige regeerakkoord.

De uitgangspunten

Bij het formuleren van dit voorstel is getracht de belangen van de oldtimerbezitter als groep te dienen zonder de doelstellingen van de overheid uit het oog te verliezen.

Het voorstel:

·        Draagt bij aan het behoud én ontstaan van cultureel rijdend erfgoed;

·        Maakt het hobbymatig bezit van alle typen oldtimers (weer) bereikbaar;

·        Sluit aan bij Europese standaarden en richtlijnen over oldtimers waarbij


      de leeftijd van 30 jaar en ouder als uitgangspunt geldt;

·        Sluit aan bij bestaande Nederlandse APK regelgeving voor oldtimers;

·        Voorziet in een evenwichtiger en vereenvoudigd fiscaal autobeleid;

·        Past binnen de kaders van het bestaande heffingssysteem voor MRB;

·        Kan budgetneutraal  en snel worden ingevoerd (per 1 januari 2018);

·        Heeft geen aanzuigend effect (import) ten aanzien van dieselvoertuigen;

·        Hanteert over de gehele lijn leeftijd en niet bouwjaar als uitgangspunt;

·        Kent geen “ophokplicht” of ander rijbeperkingen; 


Door het instellen van één algemeen MRB-oldtimertarief van €100,- per jaar voor oldtimers vanaf 30 jaar, wordt het bezitten en rijden van een (jonge) oldtimer weer betaalbaar. Met name de liefhebbers met een kleinere beurs zullen hiervan profiteren en hun hobby weer kunnen gaan uitoefenen. Hierdoor is niet alleen het bestaan, maar ook het ontstaan van cultureel rijdend erfgoed in Nederland weer gewaarborgd. 

Conform de Europese richtlijnen over oldtimers, vormt de leeftijd van 30 jaar dus weer het uitgangspunt. Tevens vervallen alle overgangsregelingen. Hierdoor wordt de fiscale wetgeving met betrekking tot oldtimers eenvoudiger en logischer.

Voor oldtimers op diesel en LPG blijft de brandstoftoeslag in beperkte vorm gehandhaafd. Hierdoor wordt het fiscale voordeel van een oldtimer op diesel- of lpg, ten opzichte van (relatief) jonge zuinige en milieuvriendelijkere alternatieven teniet gedaan en voorkomen we dat deze voertuigen anders dan uit een hobbymatig oogpunt worden aangeschaft. De brandstoftoeslag kent voor oldtimers een maximum van €400 euro en vervalt op het moment dat het voertuig de leeftijd van 40 jaar bereikt. Door deze beperkingen aan de branstoftoeslag in zowel hoogte als duur, waarborgen we dat het ontstaan van cultureel rijdend erfgoed met een dieselmotor toch mogelijk blijft. Concreet betalen de eigenaren van een oldtimer op diesel of lpg dus maximaal €500,- per jaar aan MRB + brandstoftoeslag tot het voertuig de leeftijd van 40 jaar bereikt en daarna €100,- per jaar zoals voor elke andere oldtimer.

De effectiviteit van een brandstoftoeslag ten aanzien van het ontmoedigen van dagelijks gebruik van oldtimers is in het verleden al aangetoond met het Amendement van Vliet, uit 2011. Onder dit beleid halveerde de import van relatief jonge dieseloldtimers met meer dan 50% in de eerste maand en bleef de trend dalende gedurende de 10 maanden dat dit amendement van kracht was.

De brandstoftoeslag geldt enkel voor oldtimers <3500kg. Voor voertuigen >3500kg, bussen, vrachtwagens en kampeervoertuigen ouder dan 30 jaar is geen brandstoftoeslag van toepassing, omdat het zeer onwaarschijnlijk is dat deze in particulier bezit anders dan hobbymatig worden ingezet. Zij betalen dus enkel het MRB basistarief van € 100,- vanaf het moment dat de leeftijd van 30 jaar is bereikt.

Er wordt geopteerd voor een nul-tarief vanaf het bereiken van de leeftijd van 50 jaar en ouder. Dit sluit aan bij het vervallen van APK-plicht op deze leeftijd. Het instellen van een nul-tarief vanaf deze leeftijd heeft marginale budgettaire consequenties en achten we daarom realistisch.

Of dit voorstel wordt aangenomen is op dit moment natuurlijk nog de vraag, maar als dat gebeurd zou per 1 januari 2018 dit het volgende betekenen voor eigenaren van personenauto’s en bedrijfsauto’s tot 3500kg: Wellicht lijkt dit voorstel al bij voorbaat achterhaald door de mogelijk nieuwe plannen mbt variabele MRB, maar aangezien ook dat nog slechts een voorstel is waarvan de invoering mogelijk nog vele jaren kan duren, achten wij een reparatie voor de oldtimers in de tussentijd noodzakelijk!


Lees ook het online artikel van AMK en AutoWeek over dit onderwerp door op de link te klikken!

Autoweek Classics - januari 2017: DE BOTTE BIJL, hakt er flink in!


Het waren tussen 2012 en 2014 roerige tijden voor oldtimereigenaren. Op een bepaald moment had het er alle schijn van dat ze allemaal weer 'wegenbelasting’ moesten gaan betalen. Voor een lpg-gestookte Amerikaan zou dat neerkomen op zo’n € 2.000 mrb per jaar. Natuurlijk volgden er protesten. Partijen als KNAC en FEHAC meldden zich in Den Haag met stapels handtekeningen om daarmee het ongenoegen onder de oldtimerbezitters onder de aandacht te brengen. Het leidde tot onderhandelingen die resulteerden in een aanpassing: de vrijstellingsleeftijd werd verschoven van 25 naar 40 jaar. Daarnaast kwam er een overgangsregeling, maar uitsluitend voor voertuigen op benzine tot en met bouwjaar 1987. Zo bleef een derde van het wagenpark fiscaal volledig buitenschot, maar voor eigenaren van één of meerdere jonge klassiekers was er geen ontkomen aan.

De gevestigde orde (KNAC en FEHAC) was met ‘het 40-jaar-compromis’ uitgespeeld, waarna Stichting Autobelangen zich met www.vrijstellingoldtimer.nl in de strijd mengde. Via een politieke lobby werden het ministerie van Financiën en de Tweede Kamer bestookt met keihard cijfermateriaal waarmee de onderbouwing van het kabinet onderuit werd gehaald. Toenmalig staatssecretaris Frans Weekers van de VVD parkeerde alle kritische Kamervragen echter lang genoeg om het 40-jaar-compromis als een klein en onderbelicht onderdeel van het belastingplan door de Eerste Kamer te loodsen. Weekers moest kort daarna weliswaar het veld ruimen, maar de maatregel bleef overeind. En zo werd per 1 januari 2014 de vrijstelling voor oldtimers verschoven naar 40 jaar. Inmiddels zijn we drie jaar verder en zijn we benieuwd wat de gevolgen zijn van die maatregel. Wat is er sindsdien gebeurd met het Nederlandse oldtimerpark? Zijn er veel ‘jonge klassiekers’ verdwenen en zo ja: welke dan? Zijn auto’s van 40 jaar en ouder populairder geworden? Dat soort vragen. Om daar achter te komen, klopten we aan bij Arjan Lenoir, analist van Stichting Autobelangen.

Autoweek Classics Januari 2017
Bron: Autoweek Classics - januari editie 2017

Klik hier om het hele artikel te downloaden

Hoe die ontwikkelingen de afgelopen drie jaar zijn geweest en welke conclusies onze analist hieraan verbindt, leest u vanaf 12 januari in de januari editie 2017 van Autoweek Classics.