27 maart 2015 - Onder druk wordt alles vloeibaar...


Beste oldtimerliefhebber,

Op donderdag 26 maart waren wij bij de rechtbank in Den Haag voor de zaak van Ko van Tuijl. Zoals bekend heeft Ko een Chevrolet C30 met Liquified Petrol Gas in de tank. De auto staat op grijs kenteken waardoor hij niet in aanmerking kan komen voor de overgangsregeling; ook niet als de LPG-installatie eruit wordt gehaald.

De zitting verliep anders dan die in Breda en Haarlem. We hadden van doen met een enkelvoudige kamer (1 rechter) en er was niet meer dan een half uur voor de zaak ingepland. Maar omdat er een serie van vijf landelijke proefprocessen wordt gehouden die een verstrekkend belang hebben, vroegen zowel wij bij herhaling als de belastingdienst om meer tijd en de behandeling door een meervoudige kamer (3 rechters). Waarom dat niet gebeurde, vraagt u?

IMG 0849b
Ondenkbaar, niet welkom bij de zitting!

In de wielen gereden.

De rechtbank in Den Haag wilde met de behandeling vooralsnog geen enkel (!) onderscheid maken tussen onze landelijke zaak en die van enkele individuele oldtimerbezitters in dit district waarvoor dus maar een korte zittingsduur gepland was. Dat betekende dat er veel minder tijd beschikbaar was (een half uur in plaats van anderhalf uur zoals in onze eerdere zaken), we geen pleitnota's konden voordragen en dat wij als bestuur van de stichting niet eens in de rechtszaal werden toegelaten en we dus ook niet in de gelegenheid waren om het collectief belang van de zaak te onderstrepen! Ondenkbaar gewoon!

Natuurlijk erkennen we ieders persoonlijk recht om te procederen, maar u snapt dat we buitengewoon teleurgesteld zijn en ons danig in de wielen gereden voelen. Zo werd de collectieve zaak van VrijstellingOldtimer.nl met enorm veel voorbereiding en kosten voor de hele achterban, als het ware gereduceerd tot de zaak van Ko van Tuijl tegen de Staat der Nederlanden...

Voor het voetlicht.

Gelukkig had Ko wel het gevoel dat hij zijn zaak - ook in uw belang - inhoudelijk goed voor het voetlicht kon brengen, al was het dan maar kort en zonder ons. Door een gedegen voorbereiding was hij in staat om de keuze voor zijn auto en de onrechtvaardigheid van de wetswijziging compact en kernachtig samen te vatten. Inderdaad, onder druk wordt alles vloeibaar, net als LPG.

Onze advocaat meldde dat tijdens de zitting ook werd besproken dat een herhaling van deze Haagse zaak voor een meervoudige kamer met méér tijd wenselijk is en misschien (?) ook mogelijk zodat we als stichting en uw belangenbehartiger ook zelf alsnog zendtijd zouden kunnen hebben. Ofwel de uitspraak danwel de uitnodiging voor een herhaalde behandeling volgt binnen 6 weken en uiteraard houden we u op de hoogte.

interviewrechtbankVanTuijl

We danken Ko van Tuijl graag voor alle tijd die hij tot nu toe voor u in deze zaak heeft gestoken (!) en natuurlijk geldt dat ook voor onze advocaat Prof. Mr. Tom Barkhuysen die dezer dagen samen met zijn team topsport bedrijft.

Volgende proefprocedures.

De volgende keer - op dinsdag 21 april - gaan we naar Arnhem waar Ron van de Klashorst acte de presence geeft met zijn '87-er Renault Alpine. Net als de Chevy van Ko een hobbyauto pur sang, maar dan aan de andere kant van het liefhebbersspectrum. De zaak van Bart Kouwenhoven met zijn '84-er Mercedes W123 Diesel in nieuwstaat moet nog ingepland worden. Dat wordt waarschijnlijk in het begin van de zomer.

In the spotlights, steun onze actie en doneer!

U weet het: in ieder nieuwsbrief zetten we graag één van de hoofdsponsors van het eerste uur in the spotlights. Dat is nodig en terecht want veel organisaties hebben ons vanaf het begin gesteund en we willen hen graag bedanken. Met hun hulp en uw steun moet het mogelijk zijn om de vijf rechtszaken tot een goed einde te brengen. Steun ons en doneer, net zoals bijvoorbeeld Classic Park in Boxtel dat doet.

logoclassicpark400

Zelf sponsor worden voor € 300 exclusief BTW en net als Classic Park in Boxtel bij 40.000 oldtimer-liefhebbers onder de aandacht komen? Dat kan natuurlijk, neem dan contact met ons op. Met een verantwoorde bijdrage helpt u ons. Wij hebben u graag als sponsor!

Met vriendelijke groet,

Wouter van Embden,
Namens Team VrijstellingOldtimer