14 april 2015 - Twee uitspraken bekend


Beste oldtimerliefhebber,

We hebben twee proefprocessen verloren. Het gaat om de procedures bij de rechtbank Zuid-Nederland van Arjan Lenoir met zijn '85-er BMW 535i op benzine en die bij de rechtbank Noord-Holland van Mike van Balen met zijn '87-er Landrover Diesel. Officieel heet het dat het beroep dat we hadden aangetekend ongegrond is verklaard.

Het eerste proefproces van Arjan Lenoir.

De zaak van Arjan dient als voorbeeld voor alle personenauto's op benzine van bouwjaar 1986 of ouder. In deze zaak hebben we nog geen motivering ontvangen en de rechtbank heeft hier aangegeven dat ze deze over twee weken schriftelijk opstuurt. Opmerkelijk is hier wel dat de belastingdienst is veroordeeld in de proceskosten en de griffierechten (dit is bij elkaar een paar honderd euro). Omdat we de onderliggende feiten niet hebben, kunnen we nog geen conclusies trekken.

kandidatenBMWarjan2 200x133 landrover

Het tweede proefproces van Mike van Balen.

De zaak van Mike dient als voorbeeld voor alle diesels uit 1987 (dus vallend onder de regeling van Vliet). Hier is de motivering van de rechter al wel bekend. Een eerste conclusie is dat de rechter een hóge mate van beoordelingsvrijheid toedicht aan de staat bij het vaststellen van nieuwe regels. De rechter is van mening dat "de oldtimerwet op democratische wijze tot stand is gekomen" (ondermeer wordt genoemd het akkoord door de belangenbehartigers ANWB, Focwa, Rai, Knac, Bovag en Fehac) en hij stelt dat "de keuze van de wetgever niet van iedere redelijkheid is ontbloot". De hele uitspraak kunt u hier lezen.

In ieder geval laat de uitspraak van de rechtbank in Haarlem zien dat de politiek weer aan zet is. Al is het alleen al omdat de regeling veel minder opbrengt dan was begroot.

Wat betekent dit?

1. In de eerste plaats houden de uitspraken in dat degenen die aan onze gezamenlijke procedures deelnemen en een auto hebben in een van de twee categorieën "benzine t/m 1986" en "diesel van 1987" op basis van deze gerechtelijke uitspraken hun MRB niet terugkrijgen.
2. Natuurlijk moeten we de uitspraken nog zorgvuldig bestuderen om verdere conclusies te kunnen trekken.
3. En pas dan kunnen we overwegen of een hoger beroep al dan niet zinvol is.

Meestal zijn we positief gestemd en brengen we goed nieuws. Deze keer hebben we dit niet en dat is buitengewoon jammer natuurlijk. Maar onze strijdvaardigheid wordt er niet minder om. Integendeel! We bereiden ons voor op de zaak van Ron van de Klashorst met zijn '87-er Renault Alpine op benzine. Die komt volgende week voor en daarnaast zijn we ook op het politieke vlak voor u aan de slag.

faq

Binnenkort meer over FAQ en politiek.

Binnenkort komen we in een nieuwsbrief bij u terug op veel gestelde vragen die de procesgang oproept. En over de politiek het volgende: met maatregel op maatregel zijn de autobelastingen in de afgelopen jaren buitengewoon ingewikkeld geworden. Wat ons betreft is deze oldtimerwet daar een goed voorbeeld van. Het kabinet wil die complexe autobelastingen gaan versimpelen. Daarom komt de staatssecretaris van Financiën in dit voorjaar met "Autobrief 2" met daarin de nodige vereenvoudigingsvoorstellen die vervolgens door de Tweede en de Eerste Kamer geloodst moeten worden. In dat proces willen we natuurlijk graag van ons laten horen. U verneemt van ons!

In the spotlights, steun onze actie en doneer!

U weet het: in iedere nieuwsbrief zetten we graag één van onze hoofdsponsors van het eerste uur in the spotlights. Dat is nodig en terecht want veel organisaties hebben ons vanaf het begin gesteund en we willen hen graag bedanken. Met hun hulp en uw steun moet het mogelijk zijn om de lopende rechtszaken tot een goed einde te brengen. Het einde is immers nog niet in zicht! Steun ons en doneer, net zoals bijvoorbeeld Marco Hof Sportscars | Youngtimers dat doet.

logomarcohof500enb

Zelf sponsor worden voor € 300 exclusief BTW en net als Marco Hof bij 40.000 oldtimerliefhebbers onder de aandacht komen? dat kan natuurlijk, neem dan contact met ons op. Met een verantwoorde bijdrage helpt u ons. Wij hebben u graag als sponsor!
Met vriendelijke groet,

Wouter van Embden,
Namens Team VrijstellingOldtimer