23 april 2015 - Rechtbank Gelderland en FAQ


Beste oldtimerliefhebber,

Zoals bekend hadden we eergisteren de vierde rechtszaak op rij in onze reeks van vijf landelijke proefprocessen tegen de oldtimermaatregel. Bij de rechtbank Gelderland kwam de zaak van Ron van de Klashorst voor met zijn Renault Alpine. Deze zaak dient als voorbeeld voor alle benzineauto's van 1987 (de regeling Van Vliet). Het proefproces verliep voorspoedig maar zoals we inmiddels geleerd hebben, staat dat niet garant voor een positieve uitspraak. Feit is wel dat de rechters uitvoerig inhoudelijk op de zaak ingingen waardoor we zelf verwachten dat er niet alleen procedureel, maar ook inhoudelijk getoetst zal worden. We zullen nog even geduld moeten hebben voordat we weten waar we aan toe zijn.

Na deze vier proefprocedures hebben we dan enkel nog de vijfde te gaan van Bart van Kouwenhoven met zijn Mercedes 240 Diesel uit 1982. Die zaak komt voor bij de rechtbank Noord-Nederland en de behandeling laat nog even op zich wachten. Dat komt door de zeer drukke planning van deze rechtbank.

interviewrechtbankvandeklashorst


Brief van de griffier over individueel beroep.

Op dit moment worden we volop benaderd door mensen die een brief van de griffier van hun rechtbank hebben gekregen over het al dan niet doorzetten van een individueel beroep nu er een proefproces van ons is afgerond.

Als u zich niet middels een Vaststellingsovereenkomst / VSO achter ons geschaard heeft dan heeft u inderdaad de mogelijkheid om individueel beroep uit te oefenen, maar daar kunt u geen medewerking van ons verwachten. Wilt u van het individuele beroep afzien dan kunt u de rechtbank zelf daarover informeren.


FAQ overgangsregeling.

De oldtimerwet roept in de praktijk veel vragen op. Voor individuele vragen is er natuurlijk altijd de Belastingtelefoon Auto (gratis 0800-0749). Maar als we merken dat er heel veel gelijksoortige vragen zijn dan kunnen we die namens u aan de belastingdienst voorleggen en u antwoorden. In de onderstaande gevallen was dit zo:

Aanmelding na schorsing.

Een auto voldoet aan de voorwaarden om deel te nemen aan de overgangsregeling maar is geschorst, bijvoorbeeld om hem op te knappen. Wat gebeurt er na de schorsing? Na het opheffen van de schorsing wordt er een accept-giro toegestuurd om deel te nemen aan de overgangsregeling.

Het is dus niet zo dat er eerst het normale tarief MRB betaald zou moeten worden met vervolgens een verzoek om aan de overgangsregeling deel te kunnen nemen.

faq


Geen aanmaning kwarttarief.


Als een auto in aanmerking komt voor de overgangsregeling dan is het uitgangspunt dat er een MRB-rekening met accept-giro voor het kwarttarief wordt gestuurd. Als betaling van deze rekening uitblijft dan volgt er een rekening voor het normale, volledige MRB-tarief.

Het is dus niet zo er nog een aanmaning zou volgen voor het kwarttarief alvorens de rekening voor het volledige MRB-tarief wordt gestuurd zoals we eerder hebben laten weten. Overigens beschouwt de belastingdienst het sturen van de MRB-rekening als een service en niet als een verplichting van haar, zo stelt zij. Dus als u een MRB-rekening niet zou hebben ontvangen dan zou u daaraan geen rechten kunnen ontlenen.

Overname van een "jonge oldtimer".

Koopt u gedurende het jaar van een particuliere bezitter een oldtimer die voldoet aan de voorwaarden van de overgangsregeling en heeft deze daarvan daadwerkelijk gebruik gemaakt dan wordt u geacht ook aan de overgangsregeling deel te nemen en hoeft u voor het resterende deel van het jaar niets te betalen. Als de vorige eigenaar het volledige MRB-tarief betaalde dan gaat de belastingdienst ervan uit dat u dit ook doet en krijgt u daarvoor een MRB-rekening.

In the spotlights, steun onze actie en doneer!

U weet het: in iedere nieuwsbrief zetten we graag één van de hoofdsponsors van het eerste uur in the spotlights. Dat is nodig en terecht want veel organisaties hebben ons vanaf het begin gesteund en we willen hen graag bedanken. Met hun hulp en uw steun moet het mogelijk zijn om de lopende rechtszaken tot een goed einde te brengen. Het einde is immers nog niet in zicht! Steun ons en doneer, net zoals bijvoorbeeld Marlog Car Handling dat doet.

logomarlog400

Zelf sponsor worden voor € 300 exclusief BTW en net als Marlog Car Handling bij 40.000 oldtimerliefhebbers onder de aandacht komen? Dat kan natuurlijk. Neem dan contact met ons op. Met een verantwoorde bijdrage helpt u ons. Wij hebben u graag als sponsor!


Met vriendelijke groet,

Wouter van Embden,
Namens Team VrijstellingOldtimer