28 mei 2015 - VSO en individueel beroep


Beste oldtimerliefhebber,

We worden regelmatig benaderd door mensen die een vaststellingsovereenkomst (VSO) hebben getekend om met onze collectieve proefprocessen mee te doen en die desondanks een brief van de rechtbank krijgen of zij hun individuele beroepszaak willen doorzetten. Ook schijnt het voor te komen dat de rechtbank naar ons verwijst met de mededeling dat er alsnog een VSO zou moeten worden getekend om van die individuele rechtsgang af te zien. Graag informeren wij u daarover.

Twee groepen.

Toen er nog niet bekend was dat er proefprocedures zouden komen, heeft iedereen op eigen naam via onze bezwarengenerator bezwaar gemaakt en zo nodig beroep ingesteld (in het geval dat er al een beslissing op bezwaar lag). Toen we eenmaal besloten om proefprocedures te gaan voeren, waren er dus twee groepen: (1) oldtimerbezitters die nog in de bezwaarfase zaten en (2) oldtimerbezitters die al een beroepsprocedure hadden lopen.

(1) De oldtimerbezitters die nog in de bezwaarfase zaten, hebben een VSO gehad en ondertekend om zich aan te sluiten bij ons collectief. Dat is rechttoe, rechtaan.

(2) De oldtimerbezitters die al in de beroepsfase zaten, hebben van de Belastingdienst een verzoek tot intrekking van de procedure gehad. In die brief heeft de Belastingdienst de toezegging gedaan om de zaak conform de uitspraken in de proefprocedures te behandelen. Deze mensen hebben geen VSO ontvangen voor die eerdere periode. Zij hebben slechts een VSO ontvangen voor het volgende tijdvak, wanneer daartegen opnieuw bezwaar is gemaakt.

belastingdienst

Groep twee wat moeilijker.

In principe is het niet mogelijk dat er oldtimerbezitters zijn die én een VSO hebben ondertekend én een individuele beroepsprocedure hebben lopen voor hetzelfdetijdvak.

Het is dus wel mogelijk dat er een individuele beroepsprocedure loopt over een eerder tijdvak. Zoals gezegd, heeft u dan destijds een brief ontvangen van de Belastingdienst met het verzoek tot het intrekken van die individuele procedure.

Als u nu door de Belastingdienst wordt gevraagd om de beroepsgronden aan te vullen in uw individuele beroepsprocedure dan gaat dat dus over het eerdere tijdvak. Als u destijds wel op de brief van de Belastingdienst heeft gereageerd en nu door de rechtbank wordt benaderd voor een individuele procedure dan is dat opmerkelijk en is het handig dat u even contact met ons opneemt. Dat heeft echter alleen zin als u desgevraagd het volledige dossier met alle brieven aan ons ter beschikking kunt stellen.

Als u destijds niet op de brief van de Belastingdienst heeft gereageerd, heeft u nu inderdaad nog een individuele rechtszaak lopen, waarbij u de rechtbank kunt laten weten dat u deze zaak doorzet danwel laat vervallen. Daarin kunnen wij echter geen rol voor u vervullen en het is ook niet mogelijk om alsnog voor dit tijdvak een VSO te ondertekenen om met terugwerkende kracht aan de collectiviteit mee te doen.

De rechtszaak in De Haag.

Al met al is het een ingewikkelde materie, daar zijn we ons van bewust. Wat ook niet lekker ligt, is de uitspraak van de rechtbank in Den Haag. In de zaak van Ko van Tuijl met zijn Chevrolet op LPG heeft de rechter hetzelfde geoordeeld als in de zaken in Breda en Haarlem en is ons beroep afgewezen.

Natuurlijk is dat niet leuk, maar we hebben ons kruid nog niet verschoten, integendeel zelfs. Waar de rechters tot nu toe van mening waren dat ze enkel procedureel konden toetsen en niet inhoudelijk, zagen we bij de rechtszaak in Arnhem dat de rechters juist gedetailleerd op de inhoud doorvroegen. Het zou bij de zaak van Ron van de Klashorst met zijn Renault Alpine dus anders uit kunnen pakken. De rechtszaak van Bart Kouwenhoven met zijn groene Mercedes 240 Diesel is pas in de zomer aan de beurt.

kopfd17 5 2015


Politiek en pers.

Dat geeft ons de tijd om ook met de politiek aan de slag te gaan en het resultaat daarvan mee te nemen in de rechtszaak van Bart. Een voorproefje van ons politieke werk kon u deze week zien in het Financieel Dagblad. Daarin stond dat er aan de hand van ons dossier inmiddels Kamervragen zijn gesteld aan staatssecretaris Wiebes. Het laatste is hierover nog niet gezegd en u kunt erop rekenen dat we ons er weer als een terriër in vastbijten! We houden u op de hoogte.

De een beweert wat, de ander moet bewijzen.

De tijd schrijdt voort en al het werk kost véél geld. Om bijvoorbeeld doeltreffend op politieke ontwikkelingen te kunnen reageren, moeten we véél onderzoek doen. U weet immers hoe het werkt: het Ministerie beweert wat en wij moeten bewijzen dat het onjuist is... Dat kost tijd én geld. Steun ons daarom en doneer, net zoals bijvoorbeeld Klassiek & Techniek dat doet. We hebben het écht nodig!

logoold oto400

Als u een bedrijf heeft en sponsor wilt worden voor € 300 exclusief BTW dan komt u net als Klassiek & Techniek bij 40.000 oldtimerliefhebbers onder de aandacht! Dat kan natuurlijk ook. Neem dan contact met ons op. Met een verantwoorde bijdrage helpt u ons. Wij hebben u graag als sponsor!

Met vriendelijke groet,

Wouter van Embden,
Namens Team VrijstellingOldtimer