10 juni 2015 - Hoe bont moet het worden?


Beste oldtimerliefhebber,

Zoals bekend werken we achter de schermen hard aan ons "oldtimerproject" en dat is nodig omdat er veel gebeurt op dit moment:

Autobrief 2.

We hebben eerder gemeld dat het Ministerie van Financiën Autobrief 2 (naar verwachting) in juni uitbrengt; dat is dus al snel. We volgen de ontwikkelingen nauwlettend en zullen u daarover berichten. Op dit moment verschijnen er regelmatig voorspellingen in de pers, maar we wachten liever op de publicatie en komen dan met de feiten.

kever

Een bonte deken van milieuzones.

Het credo van onze beleidsmakers lijkt tegenwoordig wel te zijn dat oud per definitie vies is en daarbij worden er maar weinig nuances gemaakt. Op basis van louter beeldvorming wordt er koers gezet en zo kan het zijn dat er bij gebrek aan visie en landelijke coördinatie nu op gemeentelijk niveau een lappendeken van milieuzones ontstaat.

De stad Utrecht: met ingang van 1 mei 2015 mogen diesels met een Datum Eerste Toelating (DET) vóór 1 januari 2001 het centrum niet meer in. Daarbij gaat het om personen- en bestelauto's. Voor vrachtauto's gold er vanaf 2007 al een milieuzone en daar ligt de grens ondertussen op bouwjaar 2005 (DET 1-10-2005). Klik op de afbeelding voor de kaart van Utrecht en meer info.

kaartutrecht

In Utrecht is de milieuzone voor personen- en bestelauto's dus al in werking getreden en die wordt juridisch aangevochten door de KNAC. Ook De Telegraaf Columnist Rob Hoogland verzet zich sterk tegen de zone en wil een proefproces beginnen.

Rotterdam: per 1 januari 2016 (over goed een half jaar dus) geldt er ook in Rotterdam een milieuzone voor diesels met een DET-grens van 1 januari 2001 (ook weer personen- en bestelauto's). Nu al is aangekondigd dat de DET-grens voor deze diesels met ingang van 2018 wordt gesteld op 1 januari 2005 (voor vrachtauto's ligt de grens op Euro IV motoren). Maar Rotterdam gaat verder door ook personen- en bestelauto's op benzine te weren die ouder zijn dan 1 januari 1992. Klik op de afbeelding  voor de kaart van Rotterdam en meer info.

kaartrotterdam

Rotterdam kondigt de maatregel overigens aan als tijdelijk: "wanneer de concentraties voldoende zijn afgenomen kan de milieuzone worden ingetrokken". Gelooft u dat het gebeurt? 

Overige milieuzones: volgens expertisecentrum milieuzones zijn er op dit moment 13 steden in Nederland met een milieuzone voor vrachtwagens, waaronder bijvoorbeeld Tilburg. En ook in die stad wordt er ondertussen gesproken over uitbreiding van de zone van enkel vrachtwagens naar personen- en bestelauto's. Zo is er een reële kans dat de ene wethouder niet voor de andere achterblijft en er in ons land een bonte lappendeken komt van milieumaatregelen. Alleen met een visie en een nationaal beleid dat gebaseerd is op feiten en kennis kan het voorkomen worden. Daar pleiten we voor!

TNO onderzoek.

Zowel op de site van Utrecht als die van Rotterdam staat vermeld dat de geweerde auto's veel vervuilende uitstoot veroorzaken en dat er daarom tot een milieuzone is besloten. Het wordt als "vanzelfsprekend" gebracht, maar waar de stelling op gebaseerd is staat er niet bij.

Duidelijk is evenwel dat TNO ondertussen onderzoek heeft gedaan naar de uitstoot van dieselauto's en tot de conclusie komt dat moderne diesels niet wezenlijk schoner zijn dan die van 20 jaar geleden en daarmee is het wel duidelijk dat de leeftijdgrens die de gemeentelijke politiek hanteert volstrekt discutabel is. Wat ons betreft zou er eerst gedegen onderzoek gedaan moeten worden naar de uitstoot van oude auto's in relatie tot het aantal kilometers dat ermee gereden wordt, alvorens regels te maken!

tnodiesels

Verloop rechtszaken.

Er gebeurt veel, schreven we al. Welnu, ook op het vlak van onze proefprocessen tegen de oldtimers is er beweging in die zin dat de rechtbank in Arnhem ons bezwaar heeft afgewezen. Feitelijk op dezelfde gronden als in de andere zaken, namelijk dat de beleidsmakers het wel héél bont moeten maken alvorens de rechter wil ingrijpen door een inhoudelijk oordeel te vellen. Het lijkt bijna op een copy/paste uitspraak en dat hadden we niet verwacht... 

We vragen ons natuurlijk af hoe bont het dan wel niet moet zijn en we zetten er ons met man en macht voor in om dit vóór de rechtszaak van Bart Kouwenhoven met zijn Mercedes Diesel klip en klaar duidelijk te hebben. U hoort van ons!

In the spotlights, steun onze actie en doneer!

U weet het: in iedere nieuwsbrief zetten we graag één van onze hoofdsponsors van het eerste uur in the spotlights. Dat is nodig en terecht want veel organisaties hebben ons vanaf het begin gesteund en we willen hen graag bedanken. Met hun hulp en uw steun moet het mogelijk zijn om onze strijd tot een goed einde te brengen. We zijn immers nog lang niet klaar! Steun ons en doneer, net zoals bijvoorbeeld Retrolegends dat doet.

logoretrolegends468

Zelf sponsor worden voor € 300 exclusief BTW en net als Retrolegends bij 40.000 oldtimerliefhebbers onder de aandacht komen? Dat kan natuurlijk, neem dan contact met ons op. Met een verantwoorde bijdrage helpt u ons. Wij hebben u graag als sponsor!

Met vriendelijke groet,

Wouter van Embden,
Namens Team VrijstellingOldtimer