Warning: assert(): Assertion failed in /home/users/vrikuftp/vrijstellingoldtimer.nl/libraries/cms.php on line 3
Nieuwsbrief

13 juni 2015 - Uw mening over hoger beroep


Beste oldtimerliefhebber,

In onze vorige nieuwsbrief hebben wij gemeld dat ook de vierde rechtszaak tegen de belastingdienst is verloren. Er rest nu nog één zaak bij de Rechtbank Noord Nederland waarvoor de datum nog moet worden vastgesteld; wij verwachten de behandeling pas na de zomer.

Argumentatie van de rechters.

De rechtbanken waar we zijn geweest, kennen de overheid een hoge mate van vrijheid toe in het maken van wetten en daarbij moeten ze het wel heel bont maken, willen ze inhoudelijk ingrijpen. Daarom toetsten ze in onze zaken niet op de inhoud, maar met name procedureel.

En op de procedures van de wetswijziging valt op papier weinig aan te merken. De inbreng die er was van partijen als Anwb, Bovag, Focwa, Fehac, Knac en Rai lijkt te waarborgen dat er zorgvuldig gehandeld is, zo stellen de rechters eensgezind vast. Oppervlakkig bezien is dat ook zo. Want pas bij echte verdieping in de zaak blijkt dat het er helemaal niet zo democratisch aan toeging en dat "de alliantie" het mes op de keel werd gezet op straffe van een veel slechtere regeling.

hofvanjustitie

Bovendien blijkt ook dan pas hoe groot de financiële gevolgen voor een deel van de oldtimerbezitters en -branche geweest (en genegeerd) zijn.

Hoe nu verder, twee opties.

Procederen tegen de Staat blijkt een kwestie te zijn van zéér lange adem en héél diepe zakken. Wij kunnen in hoger beroep gaan en desnoods dóór tot aan de Hoge Raad. Maar zo'n vervolg kan jaren duren en het is ook heel kostbaar, waarbij het onzeker blijft hoe de uitkomst dan zal zijn. Maar het is een mogelijkheid.

Daarbij merken we op dat we dan uiterlijk eind juni (over twee weken) financiële dekking moeten hebben voor die procedures omdat dit de termijn is die het Hof in Den Bosch ons stelt om het hoger beroep van Arjan Lenoir inhoudelijk te beargumenteren. En net als in Den Bosch verwerpt ook het Hof in Amsterdam ons verzoek in de zaak van Mike van Balen om eerst pro forma beroep aan te tekenen en daar pas later inhoudelijk op terug te komen zodat we tijd van handelen zouden hebben. Wij verwachten dat het bij de andere hoven niet anders zal zijn.

De tweede optie die wij u voorleggen is niet in hoger beroep te gaan, althans niet in de vier zaken waarvan we nu een uitspraak hebben. Zoals u weet is de politiek druk doende om de belastingwetgeving te reorganiseren. Waarbij ook de autobelastingen opnieuw herzien zullen worden. De besluitvorming hierover zal in de tweede helft van dit jaar plaatsvinden. Zou het niet beter zijn om onze energie daarin te steken?

Het succesvan onze Youngtimer-actie in 2009 was geheel te danken aan politieke actie. Wij vinden het zinvoller om dit beproefde middel weer te benutten om op te komen voor u als oldtimerbezitters. Uit nieuw feitenmateriaal blijkt dat de wetswijziging niet werkt zoals voorgesteld werd. En bij lange na niet opbrengt wat werd gepresenteerd aan het parlement. We hadden het al voorspeld.

Ons voornemen.

Ons voornemen is optie twee: doorgaan, maar met name politiek. Dat betekent geen hoger beroep in de zaken die we nu achter de rug hebben, alles op alles zetten voor de laatste, vijfde rechtszaak en ondertussen alle aandacht opnieuw op Den Haag richten om daar op te komen voor de oldtimerbelangen.

tweedekamer

Bent u het met ons eens?

Tot nu toe ontvangen wij nog altijd veel positieve reacties, waarvoor hartelijke dank! Bent u het met ons eens om niet in hoger beroep te gaan en ons met name te richten op de politiek? Dan hoeft u niets te doen. Maar wilt u graag dat wij wel in hoger beroep gaan en bent u bereid om opnieuw een flinke financiële bijdrage te leveren (wat zeker nodig zal zijn!) stuurt u ons dan een e-mail. Dat kan eenvoudig door per omgaande een antwoord te sturen op This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Mocht een substantieel deel van de mensen die onze bezwarengenerator gebruikten in hoger beroep door willen procederen dan laten wij u dat binnen een week na vandaag weten en zullen we onderzoeken of er voldoende mensen financieel willen bijdragen om dit mogelijk te maken.

Ter afsluiting nog dit: natuurlijk horen wij het ook graag als u het wel met ons eens bent! Nu alle autobelastingen weer herzien worden, kan de oldtimerregeling toch ook worden heroverwogen?

Met vriendelijke groet,

Wouter van Embden,
Namens Team VrijstellingOldtimer