10 juni 2015 - Hoe bont moet het worden?


Beste oldtimerliefhebber,

Zoals bekend werken we achter de schermen hard aan ons "oldtimerproject" en dat is nodig omdat er veel gebeurt op dit moment:

Autobrief 2.

We hebben eerder gemeld dat het Ministerie van Financiën Autobrief 2 (naar verwachting) in juni uitbrengt; dat is dus al snel. We volgen de ontwikkelingen nauwlettend en zullen u daarover berichten. Op dit moment verschijnen er regelmatig voorspellingen in de pers, maar we wachten liever op de publicatie en komen dan met de feiten.

kever

Een bonte deken van milieuzones.

Het credo van onze beleidsmakers lijkt tegenwoordig wel te zijn dat oud per definitie vies is en daarbij worden er maar weinig nuances gemaakt. Op basis van louter beeldvorming wordt er koers gezet en zo kan het zijn dat er bij gebrek aan visie en landelijke coördinatie nu op gemeentelijk niveau een lappendeken van milieuzones ontstaat.

De stad Utrecht: met ingang van 1 mei 2015 mogen diesels met een Datum Eerste Toelating (DET) vóór 1 januari 2001 het centrum niet meer in. Daarbij gaat het om personen- en bestelauto's. Voor vrachtauto's gold er vanaf 2007 al een milieuzone en daar ligt de grens ondertussen op bouwjaar 2005 (DET 1-10-2005). Klik op de afbeelding voor de kaart van Utrecht en meer info.

kaartutrecht

In Utrecht is de milieuzone voor personen- en bestelauto's dus al in werking getreden en die wordt juridisch aangevochten door de KNAC. Ook De Telegraaf Columnist Rob Hoogland verzet zich sterk tegen de zone en wil een proefproces beginnen.

Rotterdam: per 1 januari 2016 (over goed een half jaar dus) geldt er ook in Rotterdam een milieuzone voor diesels met een DET-grens van 1 januari 2001 (ook weer personen- en bestelauto's). Nu al is aangekondigd dat de DET-grens voor deze diesels met ingang van 2018 wordt gesteld op 1 januari 2005 (voor vrachtauto's ligt de grens op Euro IV motoren). Maar Rotterdam gaat verder door ook personen- en bestelauto's op benzine te weren die ouder zijn dan 1 januari 1992. Klik op de afbeelding  voor de kaart van Rotterdam en meer info.

kaartrotterdam

Rotterdam kondigt de maatregel overigens aan als tijdelijk: "wanneer de concentraties voldoende zijn afgenomen kan de milieuzone worden ingetrokken". Gelooft u dat het gebeurt? 

Overige milieuzones: volgens expertisecentrum milieuzones zijn er op dit moment 13 steden in Nederland met een milieuzone voor vrachtwagens, waaronder bijvoorbeeld Tilburg. En ook in die stad wordt er ondertussen gesproken over uitbreiding van de zone van enkel vrachtwagens naar personen- en bestelauto's. Zo is er een reële kans dat de ene wethouder niet voor de andere achterblijft en er in ons land een bonte lappendeken komt van milieumaatregelen. Alleen met een visie en een nationaal beleid dat gebaseerd is op feiten en kennis kan het voorkomen worden. Daar pleiten we voor!

TNO onderzoek.

Zowel op de site van Utrecht als die van Rotterdam staat vermeld dat de geweerde auto's veel vervuilende uitstoot veroorzaken en dat er daarom tot een milieuzone is besloten. Het wordt als "vanzelfsprekend" gebracht, maar waar de stelling op gebaseerd is staat er niet bij.

Duidelijk is evenwel dat TNO ondertussen onderzoek heeft gedaan naar de uitstoot van dieselauto's en tot de conclusie komt dat moderne diesels niet wezenlijk schoner zijn dan die van 20 jaar geleden en daarmee is het wel duidelijk dat de leeftijdgrens die de gemeentelijke politiek hanteert volstrekt discutabel is. Wat ons betreft zou er eerst gedegen onderzoek gedaan moeten worden naar de uitstoot van oude auto's in relatie tot het aantal kilometers dat ermee gereden wordt, alvorens regels te maken!

tnodiesels

Verloop rechtszaken.

Er gebeurt veel, schreven we al. Welnu, ook op het vlak van onze proefprocessen tegen de oldtimers is er beweging in die zin dat de rechtbank in Arnhem ons bezwaar heeft afgewezen. Feitelijk op dezelfde gronden als in de andere zaken, namelijk dat de beleidsmakers het wel héél bont moeten maken alvorens de rechter wil ingrijpen door een inhoudelijk oordeel te vellen. Het lijkt bijna op een copy/paste uitspraak en dat hadden we niet verwacht... 

We vragen ons natuurlijk af hoe bont het dan wel niet moet zijn en we zetten er ons met man en macht voor in om dit vóór de rechtszaak van Bart Kouwenhoven met zijn Mercedes Diesel klip en klaar duidelijk te hebben. U hoort van ons!

In the spotlights, steun onze actie en doneer!

U weet het: in iedere nieuwsbrief zetten we graag één van onze hoofdsponsors van het eerste uur in the spotlights. Dat is nodig en terecht want veel organisaties hebben ons vanaf het begin gesteund en we willen hen graag bedanken. Met hun hulp en uw steun moet het mogelijk zijn om onze strijd tot een goed einde te brengen. We zijn immers nog lang niet klaar! Steun ons en doneer, net zoals bijvoorbeeld Retrolegends dat doet.

logoretrolegends468

Zelf sponsor worden voor € 300 exclusief BTW en net als Retrolegends bij 40.000 oldtimerliefhebbers onder de aandacht komen? Dat kan natuurlijk, neem dan contact met ons op. Met een verantwoorde bijdrage helpt u ons. Wij hebben u graag als sponsor!

Met vriendelijke groet,

Wouter van Embden,
Namens Team VrijstellingOldtimer

28 mei 2015 - VSO en individueel beroep


Beste oldtimerliefhebber,

We worden regelmatig benaderd door mensen die een vaststellingsovereenkomst (VSO) hebben getekend om met onze collectieve proefprocessen mee te doen en die desondanks een brief van de rechtbank krijgen of zij hun individuele beroepszaak willen doorzetten. Ook schijnt het voor te komen dat de rechtbank naar ons verwijst met de mededeling dat er alsnog een VSO zou moeten worden getekend om van die individuele rechtsgang af te zien. Graag informeren wij u daarover.

Twee groepen.

Toen er nog niet bekend was dat er proefprocedures zouden komen, heeft iedereen op eigen naam via onze bezwarengenerator bezwaar gemaakt en zo nodig beroep ingesteld (in het geval dat er al een beslissing op bezwaar lag). Toen we eenmaal besloten om proefprocedures te gaan voeren, waren er dus twee groepen: (1) oldtimerbezitters die nog in de bezwaarfase zaten en (2) oldtimerbezitters die al een beroepsprocedure hadden lopen.

(1) De oldtimerbezitters die nog in de bezwaarfase zaten, hebben een VSO gehad en ondertekend om zich aan te sluiten bij ons collectief. Dat is rechttoe, rechtaan.

(2) De oldtimerbezitters die al in de beroepsfase zaten, hebben van de Belastingdienst een verzoek tot intrekking van de procedure gehad. In die brief heeft de Belastingdienst de toezegging gedaan om de zaak conform de uitspraken in de proefprocedures te behandelen. Deze mensen hebben geen VSO ontvangen voor die eerdere periode. Zij hebben slechts een VSO ontvangen voor het volgende tijdvak, wanneer daartegen opnieuw bezwaar is gemaakt.

belastingdienst

Groep twee wat moeilijker.

In principe is het niet mogelijk dat er oldtimerbezitters zijn die én een VSO hebben ondertekend én een individuele beroepsprocedure hebben lopen voor hetzelfdetijdvak.

Het is dus wel mogelijk dat er een individuele beroepsprocedure loopt over een eerder tijdvak. Zoals gezegd, heeft u dan destijds een brief ontvangen van de Belastingdienst met het verzoek tot het intrekken van die individuele procedure.

Als u nu door de Belastingdienst wordt gevraagd om de beroepsgronden aan te vullen in uw individuele beroepsprocedure dan gaat dat dus over het eerdere tijdvak. Als u destijds wel op de brief van de Belastingdienst heeft gereageerd en nu door de rechtbank wordt benaderd voor een individuele procedure dan is dat opmerkelijk en is het handig dat u even contact met ons opneemt. Dat heeft echter alleen zin als u desgevraagd het volledige dossier met alle brieven aan ons ter beschikking kunt stellen.

Als u destijds niet op de brief van de Belastingdienst heeft gereageerd, heeft u nu inderdaad nog een individuele rechtszaak lopen, waarbij u de rechtbank kunt laten weten dat u deze zaak doorzet danwel laat vervallen. Daarin kunnen wij echter geen rol voor u vervullen en het is ook niet mogelijk om alsnog voor dit tijdvak een VSO te ondertekenen om met terugwerkende kracht aan de collectiviteit mee te doen.

De rechtszaak in De Haag.

Al met al is het een ingewikkelde materie, daar zijn we ons van bewust. Wat ook niet lekker ligt, is de uitspraak van de rechtbank in Den Haag. In de zaak van Ko van Tuijl met zijn Chevrolet op LPG heeft de rechter hetzelfde geoordeeld als in de zaken in Breda en Haarlem en is ons beroep afgewezen.

Natuurlijk is dat niet leuk, maar we hebben ons kruid nog niet verschoten, integendeel zelfs. Waar de rechters tot nu toe van mening waren dat ze enkel procedureel konden toetsen en niet inhoudelijk, zagen we bij de rechtszaak in Arnhem dat de rechters juist gedetailleerd op de inhoud doorvroegen. Het zou bij de zaak van Ron van de Klashorst met zijn Renault Alpine dus anders uit kunnen pakken. De rechtszaak van Bart Kouwenhoven met zijn groene Mercedes 240 Diesel is pas in de zomer aan de beurt.

kopfd17 5 2015


Politiek en pers.

Dat geeft ons de tijd om ook met de politiek aan de slag te gaan en het resultaat daarvan mee te nemen in de rechtszaak van Bart. Een voorproefje van ons politieke werk kon u deze week zien in het Financieel Dagblad. Daarin stond dat er aan de hand van ons dossier inmiddels Kamervragen zijn gesteld aan staatssecretaris Wiebes. Het laatste is hierover nog niet gezegd en u kunt erop rekenen dat we ons er weer als een terriër in vastbijten! We houden u op de hoogte.

De een beweert wat, de ander moet bewijzen.

De tijd schrijdt voort en al het werk kost véél geld. Om bijvoorbeeld doeltreffend op politieke ontwikkelingen te kunnen reageren, moeten we véél onderzoek doen. U weet immers hoe het werkt: het Ministerie beweert wat en wij moeten bewijzen dat het onjuist is... Dat kost tijd én geld. Steun ons daarom en doneer, net zoals bijvoorbeeld Klassiek & Techniek dat doet. We hebben het écht nodig!

logoold oto400

Als u een bedrijf heeft en sponsor wilt worden voor € 300 exclusief BTW dan komt u net als Klassiek & Techniek bij 40.000 oldtimerliefhebbers onder de aandacht! Dat kan natuurlijk ook. Neem dan contact met ons op. Met een verantwoorde bijdrage helpt u ons. Wij hebben u graag als sponsor!

Met vriendelijke groet,

Wouter van Embden,
Namens Team VrijstellingOldtimer

5 mei 2015 - Welkom Citroën CX Club Nederland en Youngtimer Event


Beste oldtimerliefhebber,

U kent ons ondertussen als een fanatiek behartiger van uw belangen. Hoewel we bij de totstandkoming van de oldtimerwet niet betrokken werden, zijn we de énige organisatie die tot op de dag van vandaag voor u strijdt en dat blijft niet onopgemerkt.

Daarom besloot de Citroën CX Club Nederland voor ons te kiezen als háár belangenbehartiger. Daar zijn we natuurlijk apetrots op en we geven deze oldtimerliefhebbers graag de ruimte om zich aan u voor te stellen:

2014NJ 09a

Citroën CX Club Nederland.

In 1992, een jaar nadat de laatste CX'en van de band rolden, richtten liefhebbers de Citroën CX Club Nederland op. Het stond hen helder voor ogen dat deze bijzondere voiture op een dag de klassiekerstatus zou gaan bereiken. De vereniging groeide met sprongen, mede doordat deze comfortabele reiswagen in die tijd nog populair bleek als auto voor dagelijks gebruik. Vandaag de dag zet de overgrote meerderheid van de bijna 900 clubleden zijn of haar CX uitsluitend nog hobbymatig in, voor recreatieve ritten.

Als sinds het begin staat de Citroën CX Club Nederland bekend als een goed georganiseerde vereniging met legio activiteiten zoals puzzelritten, een kampeerweekend, een nieuwjaarsreceptie en technische workshops. Andere faciliteiten betreffen tegenwoordig een aantrekkelijke verzekering en een uitgebreid onderdelenmagazijn. Zesmaal per jaar verschijnt het fraaie, in fullcolour-drukwerk uitgevoerde clubblad "La CX en route". Uiteraard beweegt de vereniging zich actief op het internet, met een doorlopend actuele website en een Facebook-pagina.

2014NJ 91a

Het opheffen van de belastingvrijstelling voor klassiekers tot 40 jaar raakt vele honderden CX-rijders jaar in, jaar uit. Alle reden voor de Citroën CX Club Nederland om het moedige initiatief van Wouter van Embden - VrijstellingOldtimer.nl - te ondersteunen. Hopelijk volgen op korte termijn meer verenigingen dit voorbeeld, zodat de kans toeneemt dat deze onaanvaardbare belastingmaatregel via de gerechtelijke weg alsnog teniet gedaan wordt.

Wie volgt?

Na de LandRover Club Holland en Saab Club Nederland heeft nu ook Citroën CX Club Nederland besloten om ons te ondersteunen (en ieder natuurlijk naar eigen vermogen en allen bijzonder gewaardeerd). Met zoveel enthousiaste support gaan we natuurlijk graag door! Misschien moeten we het niet bij VrijstellingOltimer.nl alleen laten en uw belangenbehartiging een meer permanent karakter geven. De vraag is: wie volgt!?

Stichting Autobelangen aanwezig op Youngtimer Event 17 mei.

Tot slot nog een mooie aanbieding voor u: op zondag 17 mei wordt het jaarlijks terugkerende Youngtimer Event georganiseerd. Ditmaal bij Classic Park in Boxtel (Noord-Brabant) dat u kent als één van onze hoofdsponsors van het eerste uur. Ik zal daar in gesprek gaan met Jort Kelder over de actuele fiscale en politieke ontwikkelingen zodat u weer helemaal up-to-date geïnformeerd bent.

YTE400

Als trouwe volger van VrijstellingOldtimer.nl en St. Autobelangen heeft u de mogelijkheid om toegangskaarten voor Youngtimer Event te kopen met 20% korting. U betaalt geen € 10, maar slechts € 8 per persoon. Bestellen kan uitsluitend tot 10 mei, via internet met de kortingscode "AUTOBELANGEN" (zonder quotes en in hoofdletters) onder deze link.


Met vriendelijke groet,

Wouter van Embden,
Namens Team VrijstellingOldtimer