27 maart 2015 - Onder druk wordt alles vloeibaar...


Beste oldtimerliefhebber,

Op donderdag 26 maart waren wij bij de rechtbank in Den Haag voor de zaak van Ko van Tuijl. Zoals bekend heeft Ko een Chevrolet C30 met Liquified Petrol Gas in de tank. De auto staat op grijs kenteken waardoor hij niet in aanmerking kan komen voor de overgangsregeling; ook niet als de LPG-installatie eruit wordt gehaald.

De zitting verliep anders dan die in Breda en Haarlem. We hadden van doen met een enkelvoudige kamer (1 rechter) en er was niet meer dan een half uur voor de zaak ingepland. Maar omdat er een serie van vijf landelijke proefprocessen wordt gehouden die een verstrekkend belang hebben, vroegen zowel wij bij herhaling als de belastingdienst om meer tijd en de behandeling door een meervoudige kamer (3 rechters). Waarom dat niet gebeurde, vraagt u?

IMG 0849b
Ondenkbaar, niet welkom bij de zitting!

In de wielen gereden.

De rechtbank in Den Haag wilde met de behandeling vooralsnog geen enkel (!) onderscheid maken tussen onze landelijke zaak en die van enkele individuele oldtimerbezitters in dit district waarvoor dus maar een korte zittingsduur gepland was. Dat betekende dat er veel minder tijd beschikbaar was (een half uur in plaats van anderhalf uur zoals in onze eerdere zaken), we geen pleitnota's konden voordragen en dat wij als bestuur van de stichting niet eens in de rechtszaal werden toegelaten en we dus ook niet in de gelegenheid waren om het collectief belang van de zaak te onderstrepen! Ondenkbaar gewoon!

Natuurlijk erkennen we ieders persoonlijk recht om te procederen, maar u snapt dat we buitengewoon teleurgesteld zijn en ons danig in de wielen gereden voelen. Zo werd de collectieve zaak van VrijstellingOldtimer.nl met enorm veel voorbereiding en kosten voor de hele achterban, als het ware gereduceerd tot de zaak van Ko van Tuijl tegen de Staat der Nederlanden...

Voor het voetlicht.

Gelukkig had Ko wel het gevoel dat hij zijn zaak - ook in uw belang - inhoudelijk goed voor het voetlicht kon brengen, al was het dan maar kort en zonder ons. Door een gedegen voorbereiding was hij in staat om de keuze voor zijn auto en de onrechtvaardigheid van de wetswijziging compact en kernachtig samen te vatten. Inderdaad, onder druk wordt alles vloeibaar, net als LPG.

Onze advocaat meldde dat tijdens de zitting ook werd besproken dat een herhaling van deze Haagse zaak voor een meervoudige kamer met méér tijd wenselijk is en misschien (?) ook mogelijk zodat we als stichting en uw belangenbehartiger ook zelf alsnog zendtijd zouden kunnen hebben. Ofwel de uitspraak danwel de uitnodiging voor een herhaalde behandeling volgt binnen 6 weken en uiteraard houden we u op de hoogte.

interviewrechtbankVanTuijl

We danken Ko van Tuijl graag voor alle tijd die hij tot nu toe voor u in deze zaak heeft gestoken (!) en natuurlijk geldt dat ook voor onze advocaat Prof. Mr. Tom Barkhuysen die dezer dagen samen met zijn team topsport bedrijft.

Volgende proefprocedures.

De volgende keer - op dinsdag 21 april - gaan we naar Arnhem waar Ron van de Klashorst acte de presence geeft met zijn '87-er Renault Alpine. Net als de Chevy van Ko een hobbyauto pur sang, maar dan aan de andere kant van het liefhebbersspectrum. De zaak van Bart Kouwenhoven met zijn '84-er Mercedes W123 Diesel in nieuwstaat moet nog ingepland worden. Dat wordt waarschijnlijk in het begin van de zomer.

In the spotlights, steun onze actie en doneer!

U weet het: in ieder nieuwsbrief zetten we graag één van de hoofdsponsors van het eerste uur in the spotlights. Dat is nodig en terecht want veel organisaties hebben ons vanaf het begin gesteund en we willen hen graag bedanken. Met hun hulp en uw steun moet het mogelijk zijn om de vijf rechtszaken tot een goed einde te brengen. Steun ons en doneer, net zoals bijvoorbeeld Classic Park in Boxtel dat doet.

logoclassicpark400

Zelf sponsor worden voor € 300 exclusief BTW en net als Classic Park in Boxtel bij 40.000 oldtimer-liefhebbers onder de aandacht komen? Dat kan natuurlijk, neem dan contact met ons op. Met een verantwoorde bijdrage helpt u ons. Wij hebben u graag als sponsor!

Met vriendelijke groet,

Wouter van Embden,
Namens Team VrijstellingOldtimer

17 maart 2015 - En, ging het goed?


Beste oldtimerliefhebber,

En, ging het goed? Nou, de tijd zal ons leren of het goed ging, maar feit is wel dat we bij de diesel-rechtszaak van dinsdag in Haarlem - net als bij de vorige zaak in Breda - met een zéér tevreden gevoel naar buiten stapten! Maar goed, de uitspraak moeten we natuurlijk afwachten en Johan Cruijff zou hier antwoorden: de bal is rond...

Koning Willem I en de landrovers.

Ook in dit geval was er een zitting gepland van een uur met drie rechters, die fors uitliep omdat zij het naadje van de kous wilden weten. En dat je thuis moet zijn in de rechtsgang werd goed geïllustreerd door het feit dat één van de rechters terugging in de tijd tot 1829 (u leest het goed) waar Koning Willem I zijn wetten afkondigde. Zijne majesteit hád geen Landrover, maar wás er een dacht ik toen en gelukkig hebben we een goede advocaat die meteen wist waarover het ging.

IMG 9151a

En net als hij, had ook Mike van Balen een goed en heel persoonlijk verhaal over zijn Defender waarmee hij het college wist te raken. Niet onbelangrijk omdat regels, cijfers en wetten in zo'n zaak de hoofdtoon lijken te voeren terwijl het feitelijk natuurlijk om een heel tastbare zaak gaat: de hobby van een liefhebber waar veel passie en geld in zit die door een ondeugdelijke oldtimerwet om zeep wordt geholpen.

Nieuwe ronde, nieuwe kansen.

Enfin, we zijn goed op dreef en nog steeds super gemotiveerd! We gaan op weg naar de zaak van volgende week donderdag waar Ko van Tuijl met zijn Chevy op LPG aan de beurt is. Dank aan Mike van Balen voor zijn persoonlijke inzet voor u allen en aan onze advocaat prof. Mr. Tom Barkhuysen die met zijn team onze zaak wederom op uitstekende wijze heeft onderbouwd en bepleit!

Volgende keer nemen we onze videocamera weer mee zodat we u bij díe zaak een kersvers interview kunnen tonen. Helaas waren we dat nu vergeten, waaruit maar blijkt dat niets menselijks ons vreemd is...

In the spotlights, steun onze actie en doneer!

U weet het: in iedere nieuwsbrief zetten we graag één van hoofdsponsors van het eerste uur in the spotlights. Dat is nodig en terecht want veel organisaties hebben ons vanaf het begin gesteund en we willen hen graag bedanken. Met hun hulp en uw steun moet het mogelijk zijn om de vijf rechtszaken tot een goed einde te brengen. Steun ons en doneer, net zoals bijvoorbeeld Big Boys Toys dat doet.

logobigboystoys400

Zelf sponsor worden voor € 300 exclusief BTW en net als Big Boys Toys bij 40.000 oldtimerliefhebbers onder de aandacht komen? Dat kan natuurlijk, neem dan contact met ons op. Met een verantwoorde bijdrage helpt u ons. Wij hebben u graag als sponsor!

Met vriendelijke groet,

Wouter van Embden,
Namens Team VrijstellingOldtimer

16 maart 2015 - De een na de ander!


Beste oldtimerliefhebber,

Op 26 februari jongstleden was het de eer aan Arjan Lenoir om voor de rechter te verschijnen met zijn BMW 535i op benzine; dat was van belang omdat Arjan representatief is voor een zéér grote groep van oldtimerbezitters. Zo'n 75% van de oldtimers waarvoor we vechten, rijdt op deze brandstof.

17 maart Mike van Balen.

Belangrijk dus (!) maar inhoudelijk interessanter is misschien nog wel hoe de proefprocessen gaan verlopen voor de diesels en de LPG-auto's. De twee groepen die door de politiek en de Staat als veelrijder worden weggezet, terwijl dit aantoonbaar niet waar is! Op dinsdag 17 maart is het de beurt aan Mike van Balen met zijn Landrover Defender Diesel en ons hele team is dan ook rázend benieuwd hoe dit gaat verlopen.

typeplaatjediesel400


Andere data.

Een week later - op 26 maart - staat Ko van Tuijl "op de rol" zoals dat heet. Ko rijdt met een Chevrolet op LPG en rijdt maar liefst 1.200 (nee, geen nul vergeten) kilometer per jaar. In dat licht bezien is de 5.000 kilometer die Mike jaarlijks met zijn Defender rijdt inderdaad veel... Enfin, dat is cynisch bedoeld en u snapt wel waar die grondtoon vandaan komt. Op 21 april staat dan nog de rechtszaak van Ron van der Klashorst gepland. Ron rijdt zo'n 2.000 kilometer per jaar in zijn Renault Alpine GT. Op kerosine zou je denken met zo'n auto, maar nee, dat doet hij netjes op benzine à raison van € 1,36 per liter.

Alleen de rechtszaak van Bart Kouwenhoven moet nog opgevoerd worden. Net zoals zijn auto trouwens: een beetje chiptuning kan natuurlijk geen kwaad met de 59 KW aan motorvermogen die Bart beschikbaar heeft in zijn groene Mercedes-Benz 240D. Maar goed, de diesel is er dan ook niet voor dagelijks gebruik. U en ik wisten dat al en aan de rechter leggen we het graag uit.

brandstofprijs


De een na de ander, en dan?

Kort voor de zomer hebben we waarschijnlijk alle rechtszaken achter de rug en de grote vraag is natuurlijk wat de situatie dan zal zijn. Welke zaken worden aan ons toegekend en welke misschien niet. En als de zaken worden toegekend, wat betekent dit dan?

De vraag is natuurlijk of er doorgeprocedeerd gaat worden en door wie. Alle partijen hebben immers het recht om in hoger beroep te gaan. We beraden ons uiteraard op deze kwestie en werken achter de schermen een aantal scenario's uit. Het kan zijn dat we uw hulp daarvoor nodig hebben en we zullen niet schromen om die te vragen. Maar goed, zo ver is het nog niet; we concentreren ons eerst op de komende zaken. U hoort van ons!

In the spotlights, steun onze actie en doneer!

U weet het: in iedere nieuwsbrief zetten we graag één van onze hoofdsponsors van het eerste uur in the spotlights. Dat is nodig en terecht want veel organisaties hebben ons vanaf het begin gesteund en we willen hen graag bedanken. Met hun hulp en uw steun moet het mogelijk zijn om de vijf rechtszaken tot een goed einde te brengen. Steun ons en doneer, net zoals bijvoorbeeld Marlog Car Handling dat doet.

logomarlog400

Zelf sponsor worden voor € 300 exclusief BTW en net als Marlog Car Handling bij 40.000 oldtimer liefhebbers onder de aandacht komen? Dat kan natuurlijk, neem dan contact met ons op. Met een verantwoorde bijdrage helpt u ons. Wij hebben u graag als sponsor!

Met vriendelijke groet,

Wouter van Embden,
Namens Team VrijstellingOldtimer