9 december 2015 - Een laatste sprankje hoop


Beste oldtimerliefhebber,

Het is alweer even stil geweest van onze kant. Dat betekent echter niet dat wij stilzitten! Ook de afgelopen tijd hebben wij de lobby voortgezet in onze strijd voor een rechtvaardig oldtimer-beleid. 

Het einde van het jaar nadert en dit betekent dat het Belastingplan op zeer korte termijn naar de Eerste Kamer gestuurd zal worden. Tot die tijd zijn wijzigingen nog mogelijk. 

U zult begrijpen dat wij niet exact kunnen vertellen waar wij mee bezig zijn, om het politieke proces niet te verstoren. Maar wel kunnen wij zeggen dat wij in contact zijn met de regeringspartijen en het Ministerie van Financiën. Als er nieuws te melden is, dan hoort u dat als eerste!

De beslissingstermijn voor het laatste proefproces is met 6 weken verlengd. Dit betekent dat wij vandaag de uitspraak gehad zouden moeten hebben, maar dat is niet het geval. Het is moeilijk te duiden wat dit betekent. Wij zullen in ieder geval contact zoeken met de rechtbank om meer duidelijkheid te krijgen. 

Ik meld mij binnenkort weer!

Met vriendelijke groet,

Wouter van Embden,
Namens Team VrijstellingOldtimer


2 november 2015 - Update oldtimerwet en petitie LPG


Beste oldtimerliefhebber,

Het is weer een week of drie geleden dat we aanwezig waren bij het notaoverleg van de Vaste Tweede Kamer Commissie voor Financiën. Tijdens die vergadering op 12 oktober, dienden een aantal oppositiepartijen moties in om de wet aan te passen.

Moties voor aanpassingen huidige oldtimerwet weggestemd.

Het waren moties waarin ervoor werd gepleit om de overgangsregeling uit te breiden naar diesel- en LPG-auto's en om een speciaal oldtimerkenteken in te voeren waarmee je dan alleen op zon- en feestdagen zou mogen rijden. Bij het indienen van de voorstellen werden ze door de staatssecretaris meteen al ontraden en het schetst geen verbazing dat ze bij de inhoudelijke behandeling door de coalitie in de afgelopen week werden weggestemd (VVD en PvdA hebben 51% van de stemmen in de Tweede Kamer).

Autojournalist Erik van Putten van AMK (Auto Motor Klassiek) volgt onze zaak nauwlettend en schrijft met grote regelmaat over het oldtimerdossier. Hij was er dan ook als de kippen bij om dit nieuws al wereldkundig te maken.

kandidatenMBBart2400x225

Degenen die de vergadering hebben gevolgd, weten dat de moties als een pleister uit de hoge hoed werden getoverd omdat er kamerbreed besef was dat we gelijk hebben én krijgen met onze onderzoekresultaten en dat er iets moet gebeuren. Maar liever dan een pleister op de wonde, willen we een gezonde patiënt.

Beter een nieuwe oldtimerwet die eerlijk en doordacht is.

Daarom werken we achter de schermen aan een alternatieve oldtimerwet die méér behelst dan een overgangsregeling voor diesel en LPG, en die vooral eerlijker en doordachter is. Een wet die bovendien ook de instemming van de VVD en de PvdA zou moeten kunnen hebben en neen, daarin zit geen kenteken voor zon- en feestdagen. Daar kunnen we namelijk niets mee als oldtimerliefhebbers. Tegelijk met de uitwerking van de alternatieve oldtimerwet, zoeken we naar de juiste ingangen en draagvlak bij de politieke partijen. Spannend, al zeggen we het zelf!

Het vijfde proefproces, uitstel.

Naast het politieke proces, hebben we natuurlijk ook de proefprocedure van Bart Kouwenhoven nog met zijn '84-er Mercedes 240 Diesel. Daarvan zouden we een dezer dagen de uitslag moeten krijgen, maar de rechtbank in Groningen heeft laten weten dat ze meer tijd nodig heeft om tot een evenwichtig oordeel te kunnen komen en ook dat vinden we spannend. Laten we hopen dat het goed uitpakt voor ons.

Mocht dat niet zo zijn, dan vinden wij het een overweging om in deze kwestie wél in hoger beroep te gaan. Een aantal zaken zijn ondertussen veranderd: zo schaart het Ministerie van Financiën zich achter onze financiële analyse en ten aanzien van het milieuargument kan het Volkswagen dieselschandaal behoorlijk impact hebben. Kort voor de Kerst zullen we daarover een beslissing moeten nemen en uiteraard kunnen en willen we dat niet zonder uw steun!

autobelangen20T400x108

Aanbieden petitie Tweede Kamer over LPG.

Op dinsdag 3 november dienen de Stichting Autogas Nederland en de Vereniging Vloeibaar Gas een petitie aan aan de leden van de Vaste Tweede Kamercommissie voor Financiën waarin zij pleiten voor een eerlijke en gelijke behandeling van LPG-auto's. Enerzijds worden (semi) elektrische auto's om reden van milieu gesubsidieerd en anderzijds stijgen de brandstofaccijnzen voor diesel en LPG. En hoewel LPG schoon en milieuvriendelijk is, moeten bezitters van deze auto's juist een forse MRB-toeslag betalen. Daardoor wordt het bezit van schone LPG-auto's ontmoedigt en komt de branche in gevaar.

Omdat we een duidelijk verband zien met LPG old- en youngtimers en milieu, ondertekenen we als Stichting Autobelangen deze petitie en zullen we aanwezig zijn bij het aanbieden daarvan in de Tweede Kamer.

Individuele mails en collectieve belangenbehartiging.

Helaas kunnen we niet altijd op uw individuele vragen ingaan (er komen heel véél mails binnen) maar we vinden het enorm belangrijk om u met onze nieuwsbrieven op de hoogte te houden van alle ontwikkelingen. Dat heeft ook effect, we zien dat we op u kunnen rekenen en dat waarderen we bijzonder! Grote én kleine bedragen zijn welkom net zoals de steun van Hofman Classic en Sportscars in Leek die ons vanaf het begin helpt. Het is zeker de moeite om onze sponsorpagina en de daarop vermelde bedrijven te bezoeken.

logohofmanleeknb

Wilt u ook sponsor worden? Voor € 300 exclusief BTW staat u als hoofdsponsor vermeld op de meest bezochte pagina van onze site. Zo komt u onder de aandacht van zo'n 40.000 oldtimerliefhebbers. U bent van harte welkom!

Met vriendelijke groet,

Wouter van Embden,
Namens Team VrijstellingOldtimer


12 oktober 2015 - We kunnen door!


Beste oldtimerliefhebber,

Vandaag was het een belangrijke dag in onze oldtimerlobby. Op de eerste plaats willen we iedereen bedanken die ons steunt! Velen lieten dat blijken door positieve berichten te sturen of zelfs de moeite te nemen om naar Den Haag te komen. Super, geweldig en hartelijk dank daarvoor!

Deze maand zijn we twee jaar onderweg met dit dossier en na vandaag zijn we blij dat we nooit de moed hebben opgegeven! Zelfs niet nadat we mails kregen uit de achterban dat we handdoek beter in de ring konden gooien.

Autobelangen met VrijstellingOldtimer.nl volop in het nieuws.

Wat is er vandaag gebeurd? We scoorden in alle belangrijke media met onze berekeningen (het Financieel Dagblad, De Telegraaf, De Volkskrant, Nu.nl en BNR Radio zijn niet minste nietwaar) en natuurlijk was er het notaoverleg Omtzigt in de Vaste Tweede Kamercommissie voor Financiën. 

persmaandag

Dat leek voor de gemiddelde buitenstaander een gortdroge vergadering, maar dat was het zeker niet. De vergadering had belangrijke politieke duiding en in de politiek is het zaak om "tussen de regels door te lezen", zo is het onze ervaring door de jaren heen.

Tussen de regels door.

Op de eerste plaats was het natuurlijk aardig dat de staatssecretaris vóór de vergadering naar me toekwam om me persoonlijk te complimenteren met al het werk dat we hebben verzet om sluitende berekeningen te maken. Calculaties die hij bovendien veel beter vindt dan het werk dat zijn eigen ministerie in deze kwestie heeft afgeleverd. Daarnaast vertelde hij dat hijzelf ook fervent oldtimerliefhebber was; hij kent de Benzen en Amazones uit eigen ervaring, maar het ontbreekt hem met zijn nieuwe baan aan tijd om eraan te sleutelen (enfin, dat kan hij aan de oldtimerwet genoeg doen natuurlijk).

In de vergadering zelf liet hij er evenmin misverstand over bestaan dat wij onze zaakjes uitstekend op orde hebben en zowel uit zijn woorden als de reacties van de oppositie is het duidelijk dat Autobelangen niet enkel bij u, maar ook in Den Haag definitief op de kaart staat. Farshad Bashir van de SP suggereerde zelfs dat het misschien verstandig zou zijn om de fouten in het dossier van de brandstofaccijnzen ook maar door ons door te laten doorrekenen opdat de Tweede Kamer zeker weet dat de gepresenteerde cijfers correct zijn. Leuk!

notaoverleg

Uitsluitend en alleen door het werk van onze club is de boel opengebroken en is het de politiek nu duidelijk dat de huidige oldtimerwet veranderd moet worden. Er werden veel moties ingediend met onder andere een uitbreiding van de overgangsregeling naar LPG- en dieselauto's en de PVV stelde voor om een oldtimerkenteken in te voeren waarbij de auto's alleen op zon- en feestdagen mogen rijden (daar kunnen we natuurlijk niets mee). Het waren nog maar moties (voorstellen) die evenwel duidelijk maken dat de politiek vindt dat er nu iets moet gebeuren. In reactie daarop stelde de staatssecretaris tot driemaal dat als de Tweede Kamer van mening is dat de wet zou moeten worden veranderd, de wegen daartoe bekend zijn. Die opmerking in combinatie met de erkenning van onze cijfers, biedt politieke mogelijkheden om tot een oplossing te komen. De deur staat nu open voor vervolgoverleg.


Hoe nu verder?

Natuurlijk hebben we de rechtszaak van Bart Kouwenhoven waarvan we de uitspraak nog moeten krijgen en daarnaast gaan we hard aan de slag om een alternatieve oldtimerwet te presenteren aan de leden van de Tweede Kamer. Dat politieke proces kost weer even tijd, maar we houden u op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Nogmaals dank voor alle steun!

Enfin, we hebben er in de afgelopen twee jaar al heel wat uren in gestoken en dankzij uw steun (moreel en financieel) kunnen we doorgaan. Wij schatten in dat we nog wel een paar maanden bezig zijn met dit dossier en misschien ook wel langer. Blijft u daarom doneren om ons werk mogelijk te maken. Grote bedragen zijn welkom, maar kleine zeker ook! Alle steun waarderen we bijzonder, net zoals die van Classic Park in Boxtel die ons vanaf het begin helpt. Het is zeker de moeite om ons sponsorpagina en de vermelde bedrijven te bezoeken!

logoclassicpark400

Wilt u ook sponsor worden? Voor € 300 exclusief BTW staat u als hoofdsponsor vermeld op de meest bezochte pagina van onze site. Zo komt u onder de aandacht van zo'n 40.000 oldtimerliefhebbers. U bent van harte welkom!

En last but not least!

Tot slot van deze nieuwsbrief onder het motto "last but not least" (zeker niet!) onze dank aan Pieter Omtzigt van het CDA die zich heeft ingespannen om ons een platform te geven in de vergadering van vandaag. Ook dat waarderen we bijzonder!

Met vriendelijke groet,

Wouter van Embden,
Namens Team VrijstellingOldtimer