Het complete en eerlijke verhaal


Het regeerakkoord van 29 oktober 2012 bevatte één zin, die de oldtimergemeenschap op zijn kop zette: “De vrijstelling in de motorrijtuigenbelasting voor oldtimers wordt vanuit milieuoverwegingen afgeschaft.


Dit voornemen is vervolgens in overleg tussen het Ministerie van Financiën en verschillende partijen, overigens niet met Stichting Autobelangen, tot het compromis gebracht dat oldtimers van veertig jaar en ouder wel nog aanspraak op de vrijstelling in de motorrijtuigenbelasting blijven maken. De maatregel is verder uitgewerkt in het belastingplan 2014. Dit duiden wij hierna aan als de "Maatregel".

Veel oldtimerbezitters wendden zich tot Stichting Autobelangen. Deze stichting is voortgekomen uit de succesvolle actie die leidde tot het terugdraaien van een - eerder door de Tweede en Eerste Kamer aangenomen - wet aangaande zakelijk gereden youngtimers (auto’s met een leeftijd van 15 tot 25 jaar).

Zoals ook bij de youngtimers ging het team van de Stichting grondig te werk. Cijfermateriaal werd verzameld bij o.a. CBS, RDW, NAP en PBL en geanalyseerd. Op basis daarvan is onze conclusie dat de Maatregel geen nut heeft, niet noodzakelijk is en op bestuurlijk onbehoorlijke wijze tot stand is gekomen. De Maatregel is namelijk gebaseerd op onvolledige en onjuiste informatie. Met dit alles stuit de Maatregel ook op juridische bezwaren. Wij zijn dan ook van mening dat de Maatregel moet worden geschrapt

In voorliggend document worden de volgende bevindingen besproken en onderbouwd:

1.       Het is de derde aanpassing in vier jaar tijd die oldtimers treft. Nadat per 1 januari 2010 (motie Cramer c.s.) en per 1 januari 2012 (amendement Van Vliet) de wet werd aangepast, hebben berijders en de branche recht op rust.

2.       De Maatregel is overbodig. Im- en exportcijfers laten duidelijk zien dat de import toename van jonge oldtimers (met name diesels) omgebogen is in een import afname en export toename vanaf 1 januari 2012.

3.       De rechtspositie van grote aantallen mensen wordt aangetast. De Maatregel heeft niet alleen betrekking op toekomstige oldtimerbezitters, maar ook bestaande bezitters worden direct belast met nieuwe belastingen.

4.       De lastenverzwaring is disproportioneel. Individuele gevallen kunnen zeer zwaar geraakt worden, waarbij het geen uitzondering is dat men per maand meer dan € 300 aan motorrijtuigenbelasting moet gaan betalen, voor één of meerdere voertuigen waar vrijwel geen kilometers mee worden gemaakt.

5.       De cijfermatige onderbouwing van de Maatregel is onvolledig en onjuist. Ondanks de weigering van het Ministerie van Financiën om de cijfermatige onderbouwing aan te leveren, blijkt dat het onmogelijk is dat de oorspronkelijk geraamde opbrengsten van € 153 miljoen, noch de geraamde 137 miljoen (40 jaar compromis) gerealiseerd kunnen worden.

6.       Het document dat aanleiding voor de Maatregel gaf is slechts een vooronderzoek. De Maatregel is ingegeven door een notitie van Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). Dit document van PBL is een quickscan, hetgeen blijkt uit het volgende citaat: “Deze notitie betreft een quickscan, waarbij geen integraal beeld wordt geschetst van de effecten van een milieuzone voor oldtimers. We gaan evenmin in op andere maatregelen die eventueel ook effectief kunnen zijn om de uitstoot van oldtimers te verminderen.”.

7.       Oldtimers rijden verwaarloosbaar weinig. De kilometers gemaakt door oldtimers, maken slechts 1% uit van het totaal aantal kilometers per jaar gereden door personenauto’s.

De Maatregel is funest voor het ontstaan en behoud van cultureel rijdend erfgoed. De Maatregel is tegenstrijdig met de recent aangenomen moties en het oorspronkelijke doel van de vrijstelling, namelijk het behoud van het cultureel rijdend erfgoed. Deze Maatregel betekent een ontmanteling van de oldtimergemeenschap en -branche. Het koesteren van een oldtimer en het hobbymatig gebruik ervan worden door het afschaffen van de vrijstelling vrijwel onbetaalbaar.


Dossier VrijstellingOldtimer

   Het complete en eerlijke verhaal vindt u hier.