Schorsen

1. Ik heb geschorst, hoe kan ik toch bijdragen?
2. Hoe kan ik mijn voertuig schorsen?
3. Regelgeving schorsen
4. Tijdsduur schorsing
5. Ontheffen van schorsing
6. Schorsing ontheffen t.b.v. bezwaarschrift
7. Schorsing verlengen
8. Kosten schorsen
9. Schorsen i.c.m. overgangsregeling

1. Ik heb geschorst, hoe kan ik toch bijdragen?
Gezien de zeer hoge kosten van de MRB, kunnen wij ons goed voorstellen dat u uw voertuig geschorst heeft. Aangezien bezwaar alleen gemaakt kan worden NA betalen van de MRB, kunt u geen bezwaar maken. Dit is eenvoudig weg de regelgeving, daar is niets aan te veranderen. Maar dit betekent natuurlijk niet dat uw stem niet meetelt! Ten eerste nemen wij de schorsingscijfers mee in onze strijd om de politici te overtuigen. Ten tweede kunt u ons helpen door een donatie te doen zodat wij onze strijd kunnen voortzetten. Ten derde is het zo dat wanneer wij onze rechtszaak winnen, u daar ook van kunt profiteren.

2. Hoe kan ik mijn voertuig schorsen?
U kunt uw voertuig op de volgende manieren schorsen:
1. Bij een kentekenloket van post.nl, ga naar www.postnl/locatiewijzer en vink bij overige diensten het vakje kenteken aan, dan ziet u waar het dichtstbijzijnde loket is.
2. Online bij de RDW, ga naar http://www.rdw.nl/Particulier/Paginas/Voertuig-tijdelijk-niet-gebruiken;-schorsen-online.aspx
3. Bij de RDW-balies in Den Bosch, Veendam en Zoetermeer.

3. Regelgeving schorsen
Als u uw voertuig heeft geschorst, mag het voertuig niet op of aan de openbare weg mag parkeren. Dit betekent dat u uw voertuig ook niet op parkeerplekken, paden, bermen, zijkanten van wegen, openbaar toegankelijke parkeerterreinen en parkeergarages mag zetten. Gedurende een schorsing is een voertuig niet APK en verzekering plichtig.

Wanneer u, voordat u het voertuig gaat schorsen, nog een rekening voor de MRB heeft ontvangen, dan moet u die alsnog betalen. Hetgeen wat u teveel betaald wordt met terugwerkende kracht verrekend.

Tijdens de schorsing van uw voertuig mag u wel een APK-keuring laten uitvoeren. U mag op de dag van de keuring met het geschorste voertuig gebruikmaken van de openbare weg om naar de plaats van de keuring te gaan. U hoeft dan geen MRB te betalen. U hoeft ook niet te melden dat u tijdens de schorsing naar de keuring gaat.

Wordt u op de dag van de keuring gecontroleerd? Dan stuurt de belastingdienst u een vooraankondiging van een naheffingsaanslag motorrijtuigenbelasting. U krijgt hierna de gelegenheid om schriftelijk aan te tonen dat u uw voertuig op die dag hebt laten keuren. Dit kan met het officiële keuringsrapport of andere documenten waaruit blijkt dat u een afspraak had met een keuringsstation of garagebedrijf voor de APK. Als alles klopt, krijgt u geen naheffingsaanslag.

U kunt voorkomen dat u na controle een vooraankondiging van een naheffingsaanslag krijgt. U moet dan vooraf melden bij de BelastingTelefoon Auto op welke dag en bij welk keuringsstation of garagebedrijf uw geschorste voertuig wordt gekeurd. Een eventuele controle heeft voor u geen verdere gevolgen.

4. Tijdsduur schorsing
Een schorsing duurt maximaal 1 jaar en gaat in op de dag dat u de schorsing aanmeldt. Na 1 jaar loopt de schorsing automatisch af. Als u wilt dat de schorsingsperiode langer duurt dan 12 maanden, dan moet u voor het einde van de schorsingsperiode, de schorsingsperiode met 12 maanden verlengen.

5. Ontheffen van schorsing
U kunt de schorsing van uw voertuig zelf opheffen. U doet dit bij de grotere PostNL-kantoren of online via rdw.nl. Bij opheffing via een PostNL-kantoor moet u deel II of deel IB en deel III of deel II van het kentekenbewijs en een geldig legitimatiebewijs meenemen. Het maakt uit of u de schorsing opheft binnen 1 maand na het begin van de schorsing of na 1 maand na het begin van de schorsing. Na 12 maanden vervalt de schorsing automatisch.

6. Schorsing ontheffen t.b.v. bezwaarschrift
Wanneer uw voertuig geschorst is per 1 januari 2014 en u toch bezwaar wilt indienen kan dit. Dan dient u het voertuig te ontheffen van de schorsing en af te wachten op de rekening van de Belastingdienst. Na het betalen van de rekening kunt u bezwaar indienen (binnen 6 weken na moment van betalen) waarna u vervolgens er voor kunt kiezen om het voertuig wederom te schorsen. Wanneer u graag gebruik wilt maken van deze mogelijkheid willen wij u graag wijzen op de volgende aandachtspunten:
1. Zorg dat u voertuig een geldige APK heeft gedurende de periode waarin u uw voertuig ontheft van schorsing;
2. Het voertuig dient verzekerd te zijn;
3. Als u de schorsing beëindigt binnen 1 maand na het begin van de schorsing, moet u alsnog motorrijtuigenbelasting betalen over de periode waarin het kentekenbewijs was geschorst. De belastingdienst stuurt u dan een naheffingsaanslag.
4. Gedurende de periode waarin u uw voertuig ontheft van schorsing is uw voertuig MRB plichtig en kunt u pas na het betalen van de ontvangen rekening bezwaar maken jegens de rekening.

7. Schorsing verlengen
De RDW stuurt 1 maand voor de afloop van een schorsing een herinneringsbrief. Wilt u het kenteken langer schorsen, dan moet u voor afloop van de schorsingsperiode een verlenging aanvragen.

Online uw schorsing verlengen kan 24 uur per dag en u kunt een verlenging al vanaf maximaal 6 weken vóór de einddatum regelen. De nieuwe einddatum is dan gelijk aan de einddatum van de oude schorsing plus één jaar. Vooraf een schorsing verlengen kan alleen online en niet bij een kentekenloket, RDW keuringsstation of RDW-balie.

8. Kosten schorsing
Dit zijn de kosten, zoals die op 17 februari 2014 op de website van de RDW vermeld staan. Hieronder vindt u een overzicht van de kosten voor een schorsing. Hieronder vindt u een overzicht van de kosten voor een schorsing. Voor personenauto's tot 15 jaar oud en bedrijfsauto's onder de 3500 kg en tot 15 jaar oud, betaalt u het 'normaal tarief'. Voor alle andere voertuigen betaalt u het 'laag tarief' (met uitzondering van brom- en snorfietsen).

Het verlengen van een schorsing valt onder het 'laag tarief'. Aan het opheffen van een schorsing zijn geen kosten verbonden

Schorst u een voertuig, binnen 1 jaar na het begin van de vorige schorsing, dan betaalt u het 'hoog tarief' (schorsen binnen een jaar na ingangsdatum laatste schorsing). Het hoge tarief geldt niet voor voertuigen van 15 jaar en ouder, motorfietsen en brom- en snorfietsen.

Schorsen (laag tarief) €  24,00
Schorsen (normaal tarief) €  73,00
Schorsen binnen een jaar na ingangsdatum laatste schorsing €120,00
Schorsen brom- of snorfiets €  11,00

Als u een schorsing vóór de einddatum opheft en u schorst hetzelfde kenteken opnieuw binnen een jaar na begin van de eerste schorsing, dan moet u een hoger schorsingstarief betalen. Dit geldt echter niet voor voertuigen van 15 jaar en ouder, motorfietsen, en brom- en snorfietsen.

9. Schorsen i.c.m. overgangsregeling
Schorsen i.c.m. de overgangsregeling is wel degelijk mogelijk, echter krijgt u geen restitutie (of een deel) van het betaalde kwarttarief terug.