Wetgeving (vanaf 1 januari 2014)


17 september 2013: 40-jaar compromis uitgewerkt in Belastingplan 2014

Het 40-jaar compromis is in ongewijzigde vorm overgenomen in het Belastingplan 2014. Op maar liefst 11 pagina's worden motivatie en wetsvoorstel beschreven.

Met ingang van 1 januari 2014 betekend dit het volgende:

Benzine: auto's van 26 tot 40 jaar (op 1 januari 2014) komen in aanmerking voor een zgn. 25% tarief (met een maximum van € 120,- per jaar) waarbij deze auto's gestald moeten worden (lees: niet aan de openbare weg) in de maanden december t/m februari. Bussen en vrachtwagens op diesel of LPG komen ook in aanmerking voor deze regeling
Diesel: auto's tot 40 jaar betalen volledig MRB (INCL. auto's die voorheen een vrijstelling verkregen hadden)
LPG: auto's tot 40 jaar betalen volledig MRB. (INCL. auto's die voorheen een vrijstelling verkregen hadden)

Campers: komen niet in aanmerking voor een overgangsregeling. Zij komen echter wel in aanmerking voor het bestaande kwarttarief voor kampeervoertuigen.

Voor alle brandstofsoorten geldt dat vanaf 40 jaar geen MRB verschuldigd is.